Parotěsná reflexní fólie ALU Therm

Parotěsná reflexní fólie ALU Therm

Parozábrana a tepelná izolace v jednom. reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazuje 50mm tepelné izolace. 20 % úspora energie

Výrobca:
Gutta
Dostupnosť:
Skladom
Katalógové číslo:
3754903
Záruka:
2 roky

1,96 €

1,62 € bez DPH


Poznámka: Uvedená cena je za jednotku tovaru (1 m2). Produkt je možné zakúpiť v min. množstve: 60.00 m2, ďalej potom po 60.00 m2.

Reflexní fólie ALU Therm, v sobě zahrnuje hned tři základní vlastnosti a to je parotěsnost, reflexe sálavého tepla  a  tepelná izolace. Tato parozábrana je vyrobena laminací reflexní kovové vrstvy na bublinkovou fólii. Metalizovaná vrstva odrazí až 95 % tepelného záření zpět do místnosti. Reflexní vrstva spolu se vzduchovými polštářky bublinkové fólie a vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitřním obkladem působí jako dodatečná tepelná izolace střechy nahrazující až 5 cm minerální vaty. Například pokud bude tepelná izolace střechy tloušťky např. 10cm tak přidáním parotěsné reflexní fólie ALU Therm získáme dalších 5 cm navíc a dostaneme celkem 15 cm tepelné izolace. Aplikací této fólie se odstraní tepelné mosty mezi tepelnou izolací střechy a krokvemi. Působí tak i jako tepelná izolace podkroví.

Funkce parotěsné reflexní fólie

Hlavní funkcí parotěsné reflexní fólie ALU Therm je zamezení pronikání vlhkosti z vnitřní místnosti do tepelné izolace střechy, která je propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti může totiž obsahovat podstatně více vlhkosti než studený vzduch venku. Bez použití parotěsné zábrany dochází ke kondenzaci vlhkosti v izolaci. Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršena tepelná izolace střechy. Tímto následkem trpí nejen tepelná izolace střech, kde se tvoří tepelné mosty, kterými proniká teplo z interiéru ven, ale i vlhne dřevo ve střeše, tvoří se plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách. Je tedy podstatně ohrožena životnost střechy.

 

Tepelná izolace střechy

Obr.: Tepelná izolace střechy - parotěsná reflexní fólie ALU Therm

Použití parotěsné reflexní fólie

Nejčastějším použitím parotěsné reflexní fólie je tepelná izolace podkroví interiéru, či jako tepelná izolace střechy. Parotěsné zábrany se používají k zabránění prostupu vlhkosti obvodovým či střešním pláštěm. Parotěsná zábrana je umístěna v konstrukci před tepelnou izolaci směrem z interiéru, případně mezi vrstvami tepelné izolace střechy (určení síly vrstev dle doporučení výrobců tepelných izolací). Parotěsná zábrana se nepoužívá v konstrukcích oddělujících jednotlivé vytápěné prostory (příčky, stropy…).

Využití ve stavebnictví

 • tepelná izolace střechy či tepelná izolace střech všech typů a velikostí, rodinné domy, obytné domy, administrativní domy, haly (vytváří se tepelná izolace podkroví v interiéru)
 • tepelná izolace u obvodových stěn, saun, bazénů, do základů
 • podlahy
 • zemědělské budovy, stáje, kůlny, sýpky
 • klimatizace, vzduchotechnika (pro udržení požadovaných teplot)
 • bytové dveře, garážová vrata (tepelná a zvuková izolace)
 • tepelná izolace potrubí (vodního, odpadního)

Výhody reflexní parotěsné fólie s izolační vrstvou ALU Therm

 • funguje jako tepelná izolace podkroví, která nahradí až 50mm skelné vaty
 • úspora nákladů na vytápění nebo klimatizaci (20 % úspora tepelné energie)
 • jednoduchá montáž a manipulace s materiálem
 • odraz až 95 % sálavého tepla zpět do místnosti
 • dlouhá životnost a záruka kvality
 • chrání proti elektromagnetickému záření
 • vysoká pevnost v obou směrech
 • odolná proti slunečnímu UV záření a chemickým látkám
 • parotěsná fólie je 100 % parozábrana
 • termoizolační vrstva je nenasákavá
 • odolná proti škůdcům
Parotěsná fólie ALU Therm  
Reakce na oheň F
Rozměr role 1,2 x 50m (60 m2)
Tloušťka 3,49 mm
Pevnost podélná / příčná 136/137 N/50 mm
Tažnost podélná / příčná 44 - 45 %
Plošná hmotnost 130 g/m2
Voděodolnost Vyhovuje (2 kPa)
Propustnost páry sd = 380 m
Vliv umělého stárnutí Vyhovuje
Smykové namáhání Min. 115 N
Odolnost proti protrhání Min 60 N
teplotní stálost od - 40°C do + 80°C
UV stabilita 4 měsíce

Tab. č. 2: Vlastnosti parotěsné folie ALU Therm

Tepelná izolace střechy

Obr.: Tepelná izolace střechy - parotěsná reflexní fólie Guttafol ALU Therm

Stručný montážní postup

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm se velice snadno připevňuje, postup její montáže je shodný s montáží klasických parotěsných fólií. Při realizaci tepelné izolace střechy napneme parotěsnou fólii pod krokve reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah pásů se ponechá cca 5 cm. Spoje se slepí důkladně páskou Uniband nebo DS alu band, aby se zamezilo pronikání vodních par do tepelné izolace podkroví. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno parotěsnou fólii řádně dotěsnit butylovou páskou Butylband nebo trvale pružným Butylkaučukovým tmelem. Na Parotěsnou fólii se namontují dřevěné hranoly nebo kovové profily, na které se připevní sádrokarton, případně jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (2,5 - 3 cm) je nutno dodržet pro zachování maximálního efektu termoreflexe.

 

Tepelná izolace střechy

Schéma:  Řez tepelnou izolací střechy za použití fólie Guttafol ALU Therm a Guttafol DO 135 Reflex

Pokud bude tepelná izolace střechy tloušťky 10 cm, tak přidáním parotěsné reflexní fólie Guttafol ALU Therm získáme dalších 5 cm tloušťky navíc a dostaneme celkem 15 cm tepelné izolace. Aplikací této fólie se odstraní tepelné mosty mezi tepelnou izolací střechy a krokvemi. Působí tak i jako tepelná izolace podkroví.

Typy parotěsných zábran

Hodnota ekvivalentní tloušťky sd  [m] vyjadřuje ekvivalentní difúzní tloušťku vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difúzní odpor jako tloušťka vrstvy konstrukce. Výrobky pro parotěsnící vrstvu se rozlišují na:

 • parobrzdy je-li sd  < 170 m
 • parotěsné zábrany o střední propustnosti je-li 170 m ≤ sd  < 1500 m
 • parotěsné zábrany o nízké propustnosti je-li sd  ≥ 1500 m
Kategorie Typ materiálu dle propustnosti  
I.  difúzně propostné materiály 0,5 m ≤ sd ≤ 100 m
II. difúzně málo propustné materiály 100 m < sd  < 600 m
III.  difúzně velmi těžko propustné materiály 600 m < sd  ≤ 1500 m
IV.  výrobky téměř nepropustné vodní páře sd  > 1500 m

Tab.: Rozdělení materiálů dle hodnoty difúzní tloušťky 

Zvolení správné parotěsnící fólie

I. kategorie - parobrzdy: Výrobky nesnadno propustné pro vodní páru. Umožňují kontrolovaný prostup páry střešní konstrukcí. Navrhují se především kvůli omezení velikosti hmotnostního toku vodních par při malém vnitřním a vnějším klimatickém zatížení. U lehkých střešních konstrukcí by se navrhovaly z důvodu zvýšení neprůvzdušnosti střešní konstrukce. Nelze použít jako dodatečná tepelná izolace střechy či tepelná izolace podkroví.

II. kategorie - mírné parozábrany: Výrobky těžko propustné pro vodní páru. Navrhují se pro běžné občanské a bytové objekty při běžných klimatických poměrech. Již slouží jako dodatečná tepelná izolace střechy či tepelná izolace podkroví.

III. kategorie - parozábrany: Výrobky velmi těžko propustné pro vodní páru. Navrhovaly by se pro velké vlhkostní zatížení vnitřních prostorů (prádelny, pivovary apod.) nebo pro vnější nepříznivé klimatické podmínky (objekty umístěné v lokalitě s nadmořskou výškou vyšší než 600 m.n.m.). Slouží jako dodatečná tepelná izolace střech či tepelná izolace podkroví.

IV. kategorie - výrazné parozábrany: Výrobky téměř nepropustné pro vodní páru. Navrhovaly by se v extrémních klimatických podmínkách a tam, kde by hrozilo veliké riziko ztráty funkčnosti a snížení životnosti střešní konstrukce z důvodu možné kondenzace vodních par ve střešní konstrukci. Slouží jako dodatečná tepelná izolace střech či tepelná izolace podkroví.

Zdůvodnění rozdělení do čtyř kategorií

První hraniční bod sd  = 0,5 m: Tento hraniční bod je uveden v normě DIN 4108-3:2001, kde se rozdělují výrobky na difúzně propustné a na výrobky difúzně málo propustné. Výrobky s hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd  < 0,5 m nelze považovat za výrobky dostatečně omezující prostup vodních par.

Druhý hraniční bod sd  = 100 m: Hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd  = 100 m se již objevila v české odborné literatuře a tato hodnota je blízká hodnotě uváděné ve švýcarské normě SIA 238. Rozděluje výrobky pro parotěsnící vrstvy na parobrzdy a parozábrany.

Třetí hraniční bod sd  = 600 m: Při posouzení různých skladeb střešních konstrukcí podle normy ČSN EN ISO 13788, při volbě nepříznivých vnějších okrajových podmínek a nepříznivých vnitřních okrajových podmínek byla vypočtena maximální hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky parotěsnící vrstvy tak, aby skladba ještě vyhověla požadavkům normy ČSN 730540:2002. Její hodnota je sd  = 546 m. Proto hraniční hodnota sd  = 600 m se jeví jako optimální horní mez pro parozábrany navrhované v běžných klimatických podmínkách.

Čtvrtý hraniční bod sd  = 1500 m: Tato hodnota je uváděna v normách DIN 4108-3:2001 a ČSN EN ISO 12572, kde se výrobky s vyšší hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťky považují za materiály nepropustné pro vodní páru.

Ostatní technické vlastnosti

Správná volba parotěsné zábrany má určující vliv na chování zatepleného pláště budovy. Zajisté chceme docílit toho, aby tepelná izolace střechy byla dostatečná. Proto bychom si měli všímat i dalších aspektů a kvalitu parotěsné zábrany ověřit několika fyzikálními a technickými vlastnostmi:

 • Pevnost v tahu - určuje tvarovou stálost a odolnost proti mechanickému poškození
 • Povrstvení hliníkem - povrstvení nosné fólie hliníkem výrazně zvyšuje užitnou hodnotu parotěsné zábrany coby tepelné izolace střech
 • Reflexivita - vyjadřuje schopnost a účinnost materiálu odrážet krátkovlnné elektromagnetické záření (sálavé teplo); čím vyšší reflexivita, tím lépe
 • Faktor difuzního odporu - vyjadřuje poměr mezi difúzním odporem tloušťky materiálu fólie a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce, udává, kolikrát méně vodní páry projde za jednotku času vrstvou daného materiálu v porovnání se stejně silnou vrstvou vzduchu; čím vyšší hodnota tím lépe
 • Plošná hmotnost - vyjadřuje váhu materiálu na 1m a má vliv na mechanickou odolnost materiálu před poškozením; čím vyšší tím lepší
 • Požární odolnost - zařazuje materiál do definované skupiny dle schopnosti hořet (resp. nehořet); vzhledem k hmotnosti parotěsné zábrany v konstrukci se de-facto neposuzuje
 • Teplotní stabilita - vyjadřuje schopnost fólie odolávat výkyvům teplot; čím větší rozmezí teplot tím lépe

 

Tepelná izolace podkroví

Obr. č. 3 Tepelná izolace podkroví pomocí parotěsné reflexní fólie Guttafol ALU Therm

 


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Akcia týždňa

 • Polykarbonátové desky BASIC - 10 mm  

  Polykarbonátové desky BASIC - 10 mm

Navštívené produkty

 • Parotěsná reflexní fólie ALU Therm  

  Parotěsná reflexní fólie ALU Therm

Najpredávanejšie

 • Ukončovací lišta VENTI N - černá  

  Ukončovací lišta VENTI N - černá

 • Skleník Trjoska - 4 x 3 m  

  Skleník Trjoska - 4 x 3 m

 • Ukončovací profil PC-U 16 / 2100 mm - čirá  

  Ukončovací profil PC-U 16 / 2100 mm - čirá

 • Lepidlo na parozábrany  

  Lepidlo na parozábrany

 • Samolepící hřebenáč - červená  

  Samolepící hřebenáč - červená

Nakupujte u nás

Overený obchod Zákazníckym servisom sme získali prestížne overenie.

Skvelé ceny U nás nakupujete za internetové ceny.

Vernosť sa vypláca Nakupujte u nás pravidelne a získajte vernostné výhody.

Newsletter

Chcete sa dozvedieť o novinkách a akciách ako prvý?

Gutta ČR